Cena svatebního dne, počínaje přípravami nevěsty a konče nočními tanečky, je 5000 Korun